Urząd Stanu Cywilnego


Urząd Stanu Cywilnego

  1. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

  2. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Sprawa

1. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Urząd Gminy Sidra, ul. Rynek 5, tel. 722 09 80

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 5 , pokój Nr 12, tel. 722 09 91

Wymagane dokumenty:

Załączniki: dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów jeśli wnioskodawca taki dokument posiada).

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki - nie później niż w terminie 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

- odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Sidra w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej udostępnienia.

2. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących wnioskodawcy.

Opłata skarbowa:

- zaświadczenie -17,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki - nie później niż w terminie 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Zażalenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Sidra w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Sidrze

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Biernacka

Wprowadzający: Teresa Biernacka

Data modyfikacji: 2003-06-02

Opublikował: Marta Poźniak

Data publikacji: 2003-05-29